Category Archives: EC2

Elastic Compute Cloud

AWS-EC2#0002 | Cách tạo EC2 Instance trên AWS | Lvl-100

Trong bài này mình sẽ chỉ các bạn các tạo máy ảo – EC2 instance để sử dụng vào mục đích gì đó! Nếu bạn muốn xem video hướng dẫn chi tiết hơn hoặc xem thêm cách làm với EC2 instance loại Windows Server thì hãy vào xem video bên… Read more »

AWS#0001 | Điện toán đám mây là gì? | Lvl-0

– “Điện Toán Đám Mây” là gì?– Tại sao người người lại ca tụng nhiều về nó trong những năm gần đây?– Có những điện toán đám mây nào mình đang dùng mỗi ngày?vv.v.v…..Mình sẽ cùng mọi người giải khai nhé! Trước tiên, chắc chắn trước khi đọc bài này,… Read more »

Làm sao sửa lỗi “Unable to locate credentials” khi chạy lệnh AWS CLI trên EC2 Window Server?

When you launch new EC2 instance of Windows Server, then you try to execute AWS CLI and you get error message “Unable to locate credentials”. I will help you to address the cause and how to fix it. “Unable to locate credentials” There are many cases that can let you… Read more »